POLİTİKALARIMIZ

Politikalarımız

 
Çevre Politikamız:

Lojistik faaliyetlerimizi gerçekleştirirken asgari karbon salınımı ile doğa dostu bir kimliğe sahip olmak ve bunun sürekliliğini sağlamanın ötesinde gelişen teknolojiden faydalanarak geliştirmek.


İnsan Hakları Politikamız:

Ersel Lojistik tüm insanlara saygı duymamız gerektiğine inanır. Kendimizi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde yer alan insan haklarına ve onun dengi iki sözleşmesine, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ve Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesine saygılı olmaya adadık. İnsanlarını ihlal etmekten, diğerlerinin insan haklarını ihlal etmesine ortak olmaktan kaçınıyor ve iş yaptığımız ülkelerin kanunlara uyuyoruz.


Eğitim Faaliyetleri:

Lojistik sektörünün gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan bir sektör olarak, başarılı bireyleri sektörümüze kazandırmak amacı ile, bu amaca yönelik hizmet veren eğitim kurumları ile ortak sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştiririz. Bu faaliyetler; karşılıksız burs vermek, öğrenciye hitap edecek yurtlar kurmak, öğrencilerin görgü ve bilgilerini artıracak her türlü faaliyetleri gerçekleştirmek veya yapılanlara destek vermek ve yurtiçi veya yurtdışında yüksek lisans yapacak olanlara karşılıksız burs vermektir.Bu kapsamda, Anlaşmalı Meslek Yüksek Okulları ile birlikte; seminerler, teknoloji günleri ve özel eğitim faaliyetleri düzenlenmesinde destek sağlanmaktadır.

Sosyal Sorumluluk İlkeleri

 

Sürekli eğitimle çalışanlarının motivasyon ve verimliliğini en üst seviyede tutan, teknolojik yenilikleri takip ederek en kaliteli hizmeti en ekonomik koşullarda müşterilerine sunan, risk yönetimini gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerin bir parçası olarak kabul eden, hizmet kalitesini sürekli geliştirerek çıkan fırsatları değerlendiren, etik değerlere saygılı, ekip ruhu ile çalışabilen, sektöründe rekabet gücü yüksek bu kapsamda müşteri memnuniyetini odağında tutan bir firma olmaktır.

Sosyal Sorumluluk İlkelerimiz

Ersel Lojistik olarak faaliyet göstermekte olduğumuz tüm coğrafyalarda topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.
Uluslararası insan hakları politikalarına uygun hareket ederiz; çalışanlarımız ve tedarikçilerimizin de bu politikalar çerçevesinde hareket etmelerini şart koşarız.
Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız.
Çalışanlarımızın güvenli koşullar altında çalışmalarını sağlarız.
Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri en az noktaya indirecek çalışmaları gerçekleştiririz.
Sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde çalışanlarımızın ve toplumumuzun gelişimi için çaba gösteririz, toplumumuza ve sektörümüze katkıda bulunacak eğitsel faaliyetlere destek veririz.
Şirketimizin belirli kalite standartlarına uyum sağlayarak, sertifikalaşmasını teşvik ederiz.

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri odaklı yönetim biçimini benimsemiş kurumumuz, kalite standartlarının korunması ve yükseltilmesi, buna bağlı olarak müşterilerine daha iyi hizmet vermek adına, yapılan yatırımları müşteri ihtiyaç ve beklentileri yönünde gerçekleştirmektedir. Bu ihtiyaçları tespit etmek üzere tüm satış, operasyon ve finansal süreçler dahil süreç geliştirme faaliyetlerinde müşteri odaklı bakış açısı ile kritik kontrol noktalarını belirleyen ve bu müşteri beklentilerini karşılayacak insan kaynakları yönetimi felsefesi ile çalışmaktadır. Müşteri İlişkileri Yönetimi, müşterilerimizin Ersel Lojistik’ten almış oldukları hizmetlerin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar da yaparak müşteri memnuniyetinin yükseltilmesine yönelik sürekli iyileştirme çalışmaları ile sürdürülebilir müşteri memnuniyetini hedeflemiştir.

Müşterilerin Ersel Lojistik’den almış olduğu hizmetlerinden memnuniyetin düzeylerini degerlendirilmesine yönelik çalışmalar (ziyaret, anket, şikayet yönetim vb)

> Stratejik kurum kararlarının müşteri memnuniyetini nasıl etkilediğinin tespiti

> Muhtemel şikayet konularını ortaya çıkartma

> Müşterilerin beklentilerinin öğrenilmesi

> Müşteri memnuniyetini yükseltecek iyileştirme alanlarının tespit edilmesi

> Üst yönetimce karar verilen iyileştirme yapılacak alanlardaki çalışma süreçlerine dahil olup, çalışmalara katkıda bulunmak. Müşterilerimizle uzun vadeli bir iletişim süreci geliştirmeyi hedefleyen Müşteri İlişkileri Yönetimi, şirketimizden hizmet alan müşterilerimiz arasında köprü oluşturup, alternatif bir iletişim kanalı yaratmaktadır. Bu iletişim sürecinde müşteri beklenti ve ihtiyaçları tespit edilerek, müşteri hizmet bilincinin geliştirilmesi, buna bağlı olarak , hizmet kalitesinin ve memnuniyet düzeyinin arttılması hedeflerine hizmet etmektedir.

Müşteri İlişkileri Yönetimi Faaliyetleri

Müşteri Segmentasyon Çalışmaları : Her sene başında segmentasyon çalışması yapılarak, şirketin stratejik müşterileri ve segmentlerinin belirlenmesine müteakip yılın ikinci yarısında güncelleme çalışması yapılarak müşteri segmentleri belirlenir.

Müşteri Ziyaretleri : Satış ekiplerinin yaptığı müşteri ziyaretlerinin yanısıra, Müşteri İlşkileri Yönetimi departmanı tarafından yakın ilişkiler geliştirilmek, ihtiyaç ve beklentilerin tespit edilmesi, alternatif-yeni işbirliği yapılabilecek alanların belirlenmesine yönelik müşteri ziyaretleri yapılır. Yapılan ziyaretlerde müşterilerden alınan geri bildirimler ilgili iş tarafı ile birlikte objektif ve sistematik olarak değerlendirlir.

Müşteri Geri Bildirimleri : Müşteri şikayet/öneri/istek/teşekkür ve diğer konularda geri bildirimler kayıt altına alınarak, bu geri bildirimlerin analiziyle kök neden tesbiti çalışmaları yapılır ve oluşan sorunların tekrarını engelleyici önlemler planlanır. Bu amaçla kurulan Çağrı Merkezinde Telefon, Müşteri Ziyaretleri, Web Formu, Anket formu, Ersel Lojistik Mavi hat info@ersel.com.tr mail adresi ve dilek-istek mail adresi info@Ersellojistik.com.tr kanallarıyla toplanan müşteri geri bildirimleri kayıt altına alınır. Konular ilgili iş ekipleriyle paylaşılıp, belirlenen sürelerde (şikayet için 2 iş günü içerisinde) müşterilerimize geri bildirimlerin yapılması sağlanır.

Çağrı Merkezi Yönetimi : Çağrı Merkezimize gelen fiyat, öneri ve talepler kayıt altına alınarak ilgili iş birimlerine yönlendirilir. Bununla birlikte, müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek, değişen ihtiyaç ve beklentilerini önceden görmek ve satış hizmetlerimizin tanıtımını yapamak adına Çağrı Merkezimiz sistematik olarak müşteri aramaları gerçekleştirir.

Müşteri Memnuniyet Anketleri : Ersel Lojistik’den hizmet alan müşterilerin iş süreçleri ile ilgili memnuniyet düzeylerini belirlemek, ihtiyaç ve sorunlarını tespit etmek amacıyla belirli dönemlerde online yada tele- anket çalışmaları Çağrı Merkezimiz tarafından yapılmaktadır.