İK Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız

 • İnsanı önemli bir değer olarak merkeze alan bir insan kaynakları politikası ile ilerlemek
 • Kuruluşun stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda değişen dünya koşullarına ve iş sistemlerine uyum sağlayabilecek katılımcı ve öğrenen organizasyonlar yaratmak
 • Şirketin hedefi doğrultusunda nitelikli insan gücünü sadece bugün değil gelecek günlerin ihtiyaçlarını dikkate alarak seçmek
 • Sürekli eğitimi çalışanların iş ve özel yaşamına destek olacak vazgeçilmez bir politika haline getirmek, eğitim ve gelişimi insan kaynaklarına yapılan bir yatırım olarak görmek
 • Başarıyı ödüllendirmek, proje çalışmalarını teşvik etmek ve ödüllendirmek, yeni fikirleri desteklemek ve cesaretlendirmek
 • İnisiyatif kullanmayı destekleyen, performansı ödüllendiren ve çalışan memnuniyetini sağlayan değer odaklı bir yönetim yapısı oluşturmak
 • Geleceğin liderlerini  kendi bünyesinden çıkartmak için doğru yetenek analizin gerçekleştirmek, yetenek havuzunu oluşturmak ve yönetmek
 • Personel kişiliğine  saygı duyan adil, iletişime açık ve şeffaf bir organizasyon oluşturmak
 • Yasaklamalar yerine önleyici, düzenleyici ve disipline edici önemler  almak
 • Şirket içinde adil, sektörde rekabetçi bir ücretlendirme sistemi uygulamak
 •  Kurum içi ve kurum dışındaki Ersel imajını güçlendirmek
Yaptığın iş ne olursa olsun en iyisini yap düsturu ile çalıştık hep. Müşterilerimizi iyi anlamak, empati kurmak, zamanında eksiksiz ürün teslimatı yapmak. İnanç ve değerlere sahip çıkmak ve saygılı olmak şartları ile çalıştık.

+ 3000

Dünya Çapında Hizmet

+ 53000

Mutlu Müşteri

+ 120

Gidilen Ülke

Sektörümüzde hiç bir firmada olmayan mühendislik ve teknoloji ekibizle kendi teknolojilerimizi üretiyoruz.

Bizimle çalışmak ister misiniz?

Bizlerle çalışmak isterseniz aşağıdaki başvuru formlarından birini doldurabilirsiniz.

STAJ BAŞVURU FORMU

  İŞ BAŞVURU FORMU