POLİTİKALARIMIZ / Ersel Lojistik

Sürekli eğitimle çalışanlarının motivasyon ve verimliliğini en üst seviyede tutan, teknolojik yenilikleri takip ederek en kaliteli hizmeti en ekonomik koşullarda müşterilerine sunan, risk yönetimini gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerin bir parçası olarak kabul eden, hizmet kalitesini sürekli geliştirerek çıkan fırsatları değerlendiren, etik değerlere saygılı, ekip ruhu ile çalışabilen, sektöründe rekabet gücü yüksek bu kapsamda müşteri memnuniyetini odağında tutan bir firma olmaktır.

Sosyal Sorumluluk İlkelerimiz / Ersel Lojistik

Ersel Lojistik olarak faaliyet göstermekte olduğumuz tüm coğrafyalarda topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

Uluslararası insan hakları politikalarına uygun hareket ederiz; çalışanlarımız ve tedarikçilerimizin de bu politikalar çerçevesinde hareket etmelerini şart koşarız.

Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız.

Çalışanlarımızın güvenli koşullar altında çalışmalarını sağlarız.

Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri en az noktaya indirecek çalışmaları gerçekleştiririz.

Sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde çalışanlarımızın ve toplumumuzun gelişimi için çaba gösteririz, toplumumuza ve sektörümüze katkıda bulunacak eğitsel faaliyetlere destek veririz.

Şirketimizin belirli kalite standartlarına uyum sağlayarak, sertifikalaşmasını teşvik ederiz.

POLİTİKALARIMIZ / Ersel Lojistik

Çevre Politikamız:Lojistik faaliyetlerimizi gerçekleştirirken asgari karbon salınımı ile doğa dostu bir kimliğe sahip olmak ve bunun sürekliliğini sağlamanın ötesinde gelişen teknolojiden faydalanarak geliştirmek.

İnsan Hakları Politikamız: Ersel Lojistik tüm insanlara saygı duymamız gerektiğine inanır. Kendimizi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde yer alan insan haklarına ve onun dengi iki sözleşmesine, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ve Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesine saygılı olmaya adadık. İnsanlarını ihlal etmekten, diğerlerinin insan haklarını ihlal etmesine ortak olmaktan kaçınıyor ve iş yaptığımız ülkelerin kanunlara uyuyoruz.:

Eğitim Faaliyetleri:ojistik sektörünün gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan bir sektör olarak, başarılı bireyleri sektörümüze kazandırmak amacı ile, bu amaca yönelik hizmet veren eğitim kurumları ile ortak sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştiririz. Bu faaliyetler; karşılıksız burs vermek, öğrenciye hitap edecek yurtlar kurmak, öğrencilerin görgü ve bilgilerini artıracak her türlü faaliyetleri gerçekleştirmek veya yapılanlara destek vermek ve yurtiçi veya yurtdışında yüksek lisans yapacak olanlara karşılıksız burs vermektir.Bu kapsamda, Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu ile birlikte; seminerler, teknoloji günleri ve özel eğitim faaliyetleri düzenlenmesinde destek sağlanmaktadır.

Ersel Lojistik Değerlerimiz / Farklılıklarımız

Müşteri Memnuniyeti

Yaptığın iş ne olursa olsun en iyisini yap düsturu ile çalıştık hep.Müşterilerimizi iyi anlamak, empati kurmak, zamanında eksiksiz ürün teslimatı yapmak.İnanç ve değerlere sahip çıkmak ve saygılı olmak şartları ile çalıştık.

Geleneksel bakış açımız ve kültürümüz, referanslarımız, işimizin aynasıdır diyerek 20. yılımızı kutluyoruz...

Teknoloji

Zamana ve gelişen teknolojiye uyum sağlamak şart bize göre.Dünyanın neresinde olursak olalım, araç durumları, emanet edilen ürünlerin ve ekibimizin sağlık vb durumlarını anlık olarak gözlemliyoruz.

Sektörümüzde hiç bir firmada olmayan mühendislik ve teknoloji ekibizle kendi teknolojilerimizi üretiyoruz.

Lojistik Merkezimiz

Sadece araçlarınızın olması asla yeterli değildir.Depolama, araçların bakım şartları, yönetim binası, tam ve eksiksiz belgeler,teknolojik alt yapı, sürekli kontrol ve denetleme imkanları ile kendi kendine yetebilen bir işletmeyiz.

15 dönümlük kompleksimizde, ileri sürücülük, yol, iş, çalışma güvenliği gibi eğitimleri yapabiliyoruz.

İletişim Formu